Název firmy:     Družstvo AGROBEN                           Tel:         +420 585 052 458      

Adresa:             Střelice 156                                   e-mail:           agroben@cbox.cz

………………..   783 91 Uničov                                 Web:            www.agroben.cz

IČ:                      47676809                                           KB:          15912811/0100                        

DIČ:                   CZ47676809                  Raiffeisenbank:           2182411001/5500 

FB:                     www.facebook.com/DružstvoAgroben

 


 

    Vedení firmy a vedoucí úseku rostlinné výroby (RV)

 

Ing. Jan Šišma                                                   Ing. Martin Laca

Funkce:          Předseda družstva                      Funkce:          Místopředseda družstva

                       Agronom                                                             Rostlinolékař

Tel:                 +420 606 159 427                         Tel:                 +420 724 379 080

Pevná linka:   +420 585 052 458                         Pevná linka:   +420 585 052 458                            

e-mail:             predseda@agroben.cz               e-mail:             m.laca.agroben@gmail.com

 


 

           Vedoucí úseku živočišné výroby (ŽV)

 

Karel Havlíček                                                  

Funkce:     Zootechnik                                      

Tel:            +420 724 379 123                            

 e-mail:       agrobenbenkov@seznam.cz                        

 


 

                       Ekonomický úsek

 

Václav Málek                                                      Ing. Martin Málek

Funkce:            Ekonom                                      Funkce:            Účetní

Pevná linka:     +420 585 052 458                       Pevná linka:    +420 585 052 458

e-mail:              agroben@cbox.cz                     e-mail:              agroben@cbox.cz

 


 

                             Vedoucí úseku mechanizace

 

Josef Pelc                                                                     

Funkce:            Vedoucí dílny                                                 

Tel:                   +420 737 330 886                                  

e-mail:              agroben@cbox.cz                                

 


 

Adresa firmy (sídlo):            Střelice 156                                   

………………..           ……….783 91 Uničov