Zápis u Krajského obchodního soudu v Ostravě,  oddíl Dr, vložka 290

IČO   :  47676809

DIČ :     CZ47676809

Bankovní spojení Raiffeisenbank : 2182411001/5500