Název firmy:           Družstvo AGROBEN

Sídlo:                      Střelice 156

………………….     .783 91 Uničov

IČ:                            47676809

DIČ:                         CZ47676809

Právní forma:          Družstvo

Bankovní spojení

Raiffeisenbank:       2182411001/5500

KB:                           15912811/0100

Firma byla založena 2.5. 1994 zápisem u Krajského obchodního soudu v Ostravě,

kdy došlo k rozpadu zemědělského družstva Červenka.

Zápis je veden v oddílu Dr, vložka 290.

Družstvo AGROBEN hospodaří na výměře 870 ha a zaměstnává 33 pracovníků.

Hlavní zaměření zemědělské výroby 

● rostlinná výroba – převážně pěstování sladovnického ječmene

● živočišná výroba – chov holštýnského skotu a výroba mléka 

poskytování služeb v oblasti rostlinné výroby

 • setí 
 • postřiky
 • rozmetání hnojiv
 • sklizeň obilí 
 • sklizeň slámy
 • sklizeň kukuřice (dusání a mačkání zrna)
 • posklizňová úprava obilí (čištění, sušení)
 • doprava (traktor) – dovoz, odvoz
 • podmítka půdy
 • vláčení 
 • kompaktorování
 • mulčování
 • těžká orba
 • diskování
 • sázení brambor
 • servis klimatizací – čištění a plnění klimatizací (+ dezinfekce ozónem)
 • a další služby

Družstvo hospodaří na dvou střediscích 

● Středisko ve Střelicích poskytuje opravárenské a zásobovací služby pro celý podnik. 

● Ve středisku v Benkově je veden chov krav s tržní produkcí mléka