Úsek rostlinná výroba – agromechanizace

Úsek rostlinné výroby obhospodařuje 870 ha zemědělské půdy na střední Moravě

v oblasti zvané Haná.

Pěstované plodiny:

                                      •    pšenice ozimá

                                      •    ječmen jarní

                                      •    řepka ozimá

                                      •    vojtěška

                                      •    proso

                                      •    kukuřice na zrno a kukuřičná siláž

 

Z těchto plodin jsme nejúspěšnější v pěstování sladovnického ječmene, který je v převážné míře

dodáván do Plzeňského pivovaru.

Družstvo AGROBEN se zaměřuje také na poskytování služeb v oblasti rostlinné výroby: 


 • setí 
 • postřiky
 • rozmetání hnojiv
 • sklizeň obilí 
 • sklizeň slámy
 • sklizeň kukuřice (dusání a mačkání zrna)
 • posklizňová úprava obilí (čištění, sušení)
 • doprava (traktor) – dovoz, odvoz
 • podmítka půdy
 • vláčení 
 • kompaktorování
 • mulčování
 • těžká orba
 • diskování
 • sázení brambor
 • servis klimatizací – čištění a plnění klimatizací (+ dezinfekce ozónem)
 • a další služby

Družstvo disponuje kvalitní zemědělskou technikou:

 • kombajny (Claas)
 • traktory (New Holland, Case, Fastrac, Zetor)
 • nakladač (UNC 200)
 • řezačka (Claas – Jaguar 880)
 • plnič vaků (EURO – BAGGING)
 • postřikovač (Hardi – Twin)
 • secí stroj (Amazone, Horsch)
 • lis na slámu (Claas)
 • vůz na balíky slámy (Arcusin)
 • stroj na přípravu půdy (kompaktor)
 • pluh na orbu (Lemken)
 • podmítač (Lemken)
 • rozmetadlo průmyslových hnojiv (Amazone)
 • a další