Úsek živočišné výroby

              V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov holštýnských krav na výrobu mléka.

Mléko získáváme ze samostatné dojírny od firmy Mellote, která patří k nejmodernější technologii na trhu.

Roční průměrná výroba mléka činí 2 200 000 litrů. Mléko denně odebírá Mlékárna Miltra

z Městečka Trnávky. Hlavní strategií podniku je dosahovat vysoké užitkovosti. 

 

             Podnik je dále vybaven kravínem na odchov dojnic s kapacitou 300 ks.

Dále je v areálu podniku teletník pro odchov mladého dobytka s celkovou kapacitou 200 ks.

Další stavby pro ŽV jsou:

                                             •    silážní žlab – 2 x s celkovou kapacitou 40 000 q

                                             •    seník – kapacita 6000 q,

                                             •    sklad slámy – kapacita – 7000 q.

 

Družstvo disponuje dvěma stájemi a to ve Střelicích a v Benkově.